You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності («Політика») охоплює питання збору, використання, розголошення, передачі і зберігання особистої інформації Клієнтів, яку сайт https://work.lviv.ua/ (надалі – Контролер даних), отримує про Клієнта при використанні сайту.

 

I. Загальна інформація

Веб-сайту https://work.lviv.ua/ є виключною власністю компанії  ТОВ “Експерт Консалт Оцінка”.

Контролер здійснює контроль і забезпечує обробку персональних даних в суворій відповідності з принципами і законодавством, що стосується захисту персональних даних, зокрема положенням Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і ради про захист фізичних осіб стосовно обробки особистих даних і про вільний рух таких даних від 27 квітня 2016 р.

Обробка персональних даних здійснюється повністю на законній основі з метою надання фізичним особам інформації, укладення та виконання договорів, відповідно до таких принципів:

– добросовісність та розумність при обробці персональних даних;

– прозорість і законність;

– обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних цілей, передбачених цими правилами і укладаються договорами з Клієнтом;

– відбувається обробка тільки мінімально необхідного обсягу персональних даних, потрібних для досягнення цілей, передбачених цими правилами і укладаються договорами;

– безпека і обмеження зберігання.

Контролер даних може оновити цю Політику конфіденційності, і в цьому випадку Компанія повідомляє суб’єктам даних через Сайт про будь-які зміни, перш ніж вони будуть застосовані.

 

II. Визначення

«Персональні дані» – будь-яка інформація про Клієнта яка може ідентифікувати його прямо або побічно, за допомогою посилання на елемент ідентифікації, такий як ім’я, назва, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, мережевий ідентифікатор або один або кілька конкретних елементів, специфічних для його фізичної, фізіологічної, психологічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності.

«Клієнт» – особа, яка виконує будь-які дії на сайті, а також є споживачем послуг сайту.

«Обробка» – означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються з персональними даними, включаючи, крім іншого їх збір, реєстрацію, збереження, зміну, використання, розкриття, доступ, передачу або знищення.

«Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Контролером даних або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних крім випадків наявності інших законних підстав.

«Сооkies» – фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп’ютері Клієнта, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в НТТР-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IР-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом.

 

III. Категорії персональних даних (предмет конфіденційності)

Категорії оброблюваних Персональних даних залежать від контексту взаємодій і відносин Контролера і Клієнта. Таким чином, Контролер може обробляти такі категорії персональних даних:

 • Для відвідувачів сайту можуть оброблятися ім’я, стать, вік, дата народження, дані, що випливають з документа, що посвідчує особу (включаючи копію документа, в залежності від обставин), адреса, телефон, електронна пошта, сімейний стан, громадянство, підпис, професія, рід занять, банківська інформація, інформація про контракт, також найменування, місцезнаходження, реквізити та інші дані;
 • для запиту зворотного зв’язку: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, найменування, місцезнаходження, реквізити;
 • в разі укладення договору: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, посаду / посаду, місто, резюме (які можуть включати, крім іншого, такі дані в додаток до згаданих вище, відповідно: зображення, професійне навчання, інформація про поточну роботі) найменування, місцезнаходження, реквізити;
 • в разі передплатників на розсилку ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, найменування, місцезнаходження, реквізити.
 • дані, які Контролер даних отримує самостійно: джерело заходу на Сайт та інформація пошукового запиту, дані про пристрій користувача (серед яких дозвіл, версія і інші атрибути, що характеризують пристрій користувача), кліки користувача, перегляди сторінок, заповнення полів, покази і перегляди банерів і відео, дані, що характеризують аудиторні сегменти, параметри сесії, дані про час відвідування, ідентифікатор Клієнта, що зберігається в Cооке, IР-адреси Клієнта.

Вищенаведені персональні дані Політики конфіденційності можуть бути надані Клієнтом для Контролер даних будь-якими способами в тому числі по електронних каналах зв’язку через Інтернет по телефону, на паперовому носії, усно.

 

IV. Цілі та основи обробки персональних даних

Персональні дані Клієнтів можуть оброблятися Контролером даних безпосередньо і / або через уповноважених осіб на підставі наступних цілей і підстав:

 • надання Клієнтам інформації (в тому числі рекламного характеру) про послуги, що надаються компанією, за допомогою телефонного зв’язку, смс-повідомлень, різ-повідомлень, електронної пошти;
 • дотримання внутрішніх правил і дотримання положень європейських / національних стандартів, що стосуються вимог до якості і компетентності послуг;
 • виконання фінансово-бухгалтерських та фіскальних зобов’язань, в тому числі складання бухгалтерських записів, ведення підтверджуючих документів, що лежать в основі бухгалтерських записів;
 • рішення запитів щодо здійснення прав, якими Клієнт користується в контексті обробки даних;
 • внутрішній аудит;
 • архівування документів відповідно до правовими нормами і дотримання умов архівної номенклатури, визнаних компетентним органом;
 • управління відносинами з державними органами або іншими організаціями, що надають громадські послуги;
 • виконання договірних зобов’язань за договорами, укладеними з Клієнтом;
 • підготовка і публікація наукових статей в офіційних друкованих і електронних виданнях.

 

V. Одержувачі персональних даних та обробка

З метою обробки Контролер даних може розкривати певні категорії Персональних даних наступним категоріям одержувачів:

 • суб’єкт даних і / або його законні представники;
 • Представники Компанії, особи, до Групи яких входить Контролер даних.
 • Уповноважений Контролером даних персонал в різних областях (таких як служби безпеки, служби архівування, маркетингові агентства);
 • інші постачальники послуг і товарів, залучені в діяльність компанії (такі як зовнішні консультанти в різних областях, таких як бухгалтерський облік, юридичні, податкові), професійні організації, організації дослідження ринку;
 • судові органи або інші державні органи будь-якого роду, міжнародні організації.

Контролер даних застосовує такі види обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, – надання, доступ), – знеособлення, псевдонімізація, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Контролер даних має право здійснювати автоматизовану, не автоматизовану і змішану обробку персональних даних. В процесі обробки персональних даних може складатися профіль Клієнта, який необхідний для надання послуг.

Запити Клієнтів про надання відомостей про персональні дані що обробляються Контролером даних, а також запити про блокування, зміну, уточнення або видалення персональних даних, направляються суб’єктами персональних даних по електронній пошті, або поштовим зв’язком або кур’єром. Запити надсилаються з електронної адреси, раніше наданої суб’єктом персональних даних Контролеру даних, або з додатком паспортних даних Клієнта (номер паспорта або іншого основного документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав).

Контролер даних розглядає запити суб’єктів персональних даних і направляє відповіді на них протягом 30 (тридцяти) днів з моменту надходження звернення.

Запити про зміну неповних, неточних або неактуальних персональних даних, а також запити про видалення даних, які були незаконно отримані Контролером даних або не відповідають заявленим цілям обробки, підлягають розгляду протягом 7 (семи) робочих днів.

Відповідь на запит суб’єкта персональних даних направляється за адресою, вказаною Клієнтом у відповідному запиті.

 

VI. Тривалість обробки персональних даних

Контролер даних буде обробляти Особисті дані Клієнта протягом терміну, необхідного для цілей обробки і згодом відповідно до внутрішньої політики Контролера даних, а також з метою дотримання застосовних правових зобов’язань, включаючи, але не обмежуючись, положення, що стосуються зобов’язання архівування.

 

VII. Передача особистих даних

Персональні дані, надані Контролеру даних, можуть передаватися на території України, ЄС, та країн СНД.

 

VIII. Безпека персональних даних

Контролер надає великого значення конфіденційності та безпеці Особистих даних Клієнтів і гарантує їх безпеку в процесі обробки. У зв’язку з цим Контролер здійснює відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення рівня безпеки, відповідного до ризиків, пов’язаних з типами оброблюваних даних і операціями обробки.

В рамках захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, Контролер даних забезпечує такий режим безпеки приміщень, в яких розміщені інформаційні системи персональних даних, який перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення третіх осіб в такі приміщення, визначає перелік осіб, доступ яких до персональних даних необхідний для виконання ними службових обов’язків, застосовує засоби антивірусного захисту інформаційних систем обробки персональних даних, здійснює резервне копіювання баз персональних даних, призначає особу, відповідальну за забезпечення безпеки персональних даних.

 

IX. Надання персональних даних

Надання Персональних даних – необхідна умова для користування послугами, що надаються Контролер даних, укладення договорів, використання Сайту і інших можливостей. У деяких випадках відмова надати Персональні дані може привести до неможливості отримання послуг, в тому числі тих, що надаються через Веб-сайт.

 

X. Права суб’єкта даних

Що стосується обробки Персональних даних, зазначених у цій Політиці конфіденційності, кожен суб’єкт даних отримує наступні права відповідно до правових положень:

 1. право на інформацію – право на отримання інформації про обробку, що здійснюється Контролером, відповідно до вимог законодавства;
 2. право на доступ до даних – право на отримання від Контролера персональних даних за запитом і на умовах, встановлених законодавством, підтвердження того, що дані про них обробляються або не обробляються оператором персональних даних, а також деталі, що стосуються обробки даних;
 3. право на виправлення – право на виправлення оператором неточних персональних даних.

 

XI. Питання з політики конфіденційності

З питань політики конфіденційності, Користувач може зв’язатися через веб-сайт https://work.lviv.ua/

 

Отримуйте корисну інформацію на email!